Monday, December 5, 2011 |

Free RUDY PROJECT Watch


 Get a Free RUDY PROJECT Watch (worth Php 2,500) for every Php 3,500 single or accumulated purchase of Rogin-E multivitamins.

Promo Period: October 27 - January 31, 2012

(Source: Watsons Philippines)

1 comments:

teddy said...

saan na results ng promo na ito? ang dami promo ng sm pero wala akong nakikitang results-ke sa print o sa web